• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Про бібліотечну систему

Мій рідний край, моя земля, Уманщина – це чарівний , неповторний край з буйними лісами, квітучими полями, таємними стежинами, овіяний історичною славою боротьби нашого народу за право вільно жити на споконвічній землі своїх пращурів. Розташований він у мальовничому місці Придніпровської височини, а її територією протікають річки Синиця та оспівана в піснях Ятрань з притоками Уманка і Ревуха, які належать до басейну Південного Бугу.

/Files/images/cherkas_yma.gif

Розумом, працею й талантами місцевих жителів творилася славна історія міста, його економічний потенціал, все те прекрасне і величне , чим по праву ми сьогодні пишаємось.

Наприкінці ХІХ століття в невеликому літератур­ному гуртку ліберальної інтелігенції визріла ідея створення в Умані громадської бібліотеки-читальні. Серед небагатьох її ініціаторів були місцевий нотаріус З.І.Краковецький та лікар Ю.Л.Крамаренко,

В серпні 1895 року були зібрані пожертвування, вироблений статут бібліотеки і подано прохання Київському губернатору про те,щоб дали дозвіл на відкриття бібліотеки. Але лише в травні 1897 року дозвіл був отриманий.

Довго не могли знайти приміщення для бібліотеки і лише в кінці серпня 1897 року бібліотеку змогли відкрити.

У приміщенні готелю “Європа” з листопада 1897 р. діє бібліотека.

Головний фасад Уманської бібліотеки

Для бібліотеки виписували 7 назв газет і стільки ж журналів. Вхід в бібліотеку коштував 3 копійки. Через рік кошторис бібліоте­ки складав 729 карбованців.

В уманському краєзнавчому музеї є дані про те, що на початку ХХ століття в Умані, крім громадських бібліотек, були ще польська і єврейська бібліотеки на жаль більше ніяких відомостей немає (Джерело: Гершенгоф. Календарь справочник 1914г. г.Умань)

Завдяки впливу першої російської революції 1905 – 1907 рр. діяльність бібліотеки пожвавлюється, на той час бібліотека обслуговує 585 читачів. Навколо неї об'єднується найбільш активна части­на інтелігенції Умані на чолі з членом окружного суду С.Г. Штольпом . Згодом місце Штольпа зайняла О.О.Ісаєва (Крамаренко). До приїзду в Умань вона жила в Москві і працювала в редакції "Русских ведомостей". Олександра Олександрівна поставила ро­боту бібліотеки на такий рівень, якому могли б позаздрити міс­та більш багатші за наше.

Бібліотека мала хороший актив. Особливо помітний слід з її історії залишив міський лікар Юрій Львович Крамаренко, який був відповідальним членом бібліотеки з дня її заснування до 1909 року. Він постійно допома­гав працівникам цього закладу в розповсюдженні знань серед населення через книгу і шляхом організації лекцій. Але царська охранка заборонила таку діяльність, і Юрій Львович був звільнений від своїх обов’язків у бібліотеці. За доносами реакціо­нерів в 1914 році бібліотеку закрили і лише навесні 1917 ро­ку відкрили знову. Росло число читачів,бібліотека збільшує свої фонди.

/Files/images/898075026.gif

І напередодні Великої Вітчизняної війни цінних видань уже нараховувалось близько 60 тисяч примірників.

Окупувавши місто в 1941 році гітлерівці майже повністю знищили фонди уманських книгозбірень. 16 підвід книг вивезені в дендрологічний парк "Софіївка" і там спалені. Залишилися лише ті видан­ня, які зуміли заховати врятувати і зберегти істинні патріоти, серед них була і лаборантка учительського інституту,яка під час війни виконувала обов'язки завідуючої бібліотекою Людмила Славиковська, розстріляна фашистами. Щоб зберегти літерату­ру працівники переклеювали палітурки на цінні книги з тих видань, що були дозволені "новим" режимом і ховали в підвали, де зберігались архіви.

В перші дні визволення Умані незначні залишки книг були знайдені в сараї на старому базарі. В липні 1944 року бібліотека відновила свою роботу в 4-х кімнатах місько­го музею.

За рік роботи фонд її зріс з 20 тисяч до 23479 примірників. Був відкритий читальний зал, який систематично одержував 14 назв журналів та 11 назв газет, тут же була відкрита і дитяча бібліотека. Уже в 1948 році бібліотека нараховує 25 тисяч книг, обслуговує на абонементі 2320 читачів, 802 читача відвідують читальний зал. В цей час відкриваються пересувки на підприєм­ствах, з 16 пересувок 5 функціонували в селах району, починають роботу інші бібліотеки міста ,загалом діяло п'ять бібліотек, фонд яких налічував понад 36 тисяч книг.

У 1976 році міські бібліотеки були об’єднані в Уманську централізовану систему бібліотек . ЦБС об’єднала 10 бібліотек в тому числі 3 бібліотеки для дітей.

Централізація бібліотек дала позитивні наслідки в роботі : планомірне комплектування фонду, розширення інформаційної та індивідуальної роботи. Активно поповнюється фонд художньою та галузевою літературою, учбовими посібниками, періодичними виданнями, аудіо матеріалами.

Кiлькiсть переглядiв: 647